1. Завершена базова освіта у сфері охорони психічного здоров’я (лікар-психіатр, лікар-
психотерапевт, лікар-психолог, психолог, практичний психолог, соціальний працівник).
2. 450 годин навчання теорії і практики КПТ, з них щонайменше 200 годин від визнаних/
акредитованих викладачів КПТ у «очній» формі навчання, з них щонайменше половина
часу присвячені розвитку практичних навичок.
3. 200 год. клінічної практики щонайменше з 8 клієнтами успішно "проведеними" від
початку до завершення терапії, з трьома різними видами проблем щонайменше, з
загальною тривалістю терапії не менше 5 сесій.
4. Усі ці щонайменше вісім клінічних випадків мають представлятися регулярно на
супервізії та інтервізії (сумарно щонайменше 45 год. супервізій у визнаних/акредитованих
супервізорів методу КПТ) , щонайменше у трьох випадках – з допомогою теж
аудіо/відеозапису (або ж проведення терапії у присутності супервізора).
5. Щонайменше два з супервізованих клінічних випадків мають бути представлені у формі
письмових описів (2-4 тисячі слів) і бути позитивно оцінені супервізором.
6. Позитивне оцінювання двох аудіо/відеозаписів сесій за допомогою шкали CTS.
7. Позитивне оцінювання в усіх методах підсумкового контролю знань та навичок у
навчальній програмі та позитивна оцінка підсумкової дипломної роботи.
8. Позитивна загальна оцінка супервізором супервізанта за шкалою оцінювання
компетентності у КПТ (ШОК-КПТ, яка включає оцінку теоретичних знань та практичних
навичок КПТ, загальних психотерапевтичних навиків та компетенцій, а також належного
розуміння себе, своєї особистості та своїх можливих особистісних труднощів, які можуть
бути за торкнуті в умовах психотерапії, та здатності до їх вирішення).
9. Рекомендація супервізора щодо акредитації на КПТ терапевта (рекомендаційний лист
щонайменше від одного супервізора).
10. Дотримання етичних стандартів УІКПТ
11. Членство в УІКПТ
Обратная связь

X
Обратная связь