Логін:
Пароль:

Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії

Інформація

Однією з своїх головних цілей, АБКТУ вважає сприяння розвитку та поширенню інформації серед фахівців про стан сучасної когнітивно-поведінкової терапії, про базові та новітні техніки роботи з пацієнтами. З цією метою розташовано нижче приведені ресурси для психологів, психіатрів, психотерапевтів, соціальних працівників, коучерів, викладачів та студентів про стратегію та тактику роботи з клієнтами, та багато іншого:


Корекція помилкових стратегій мислення - це матеріал підготовлений Тетяною Черняковою, як конспект основних положень лекцій С.В.Харитонова, що містить багато зручних табличок для клієнтів.


Завершення процесу психотерапії - це невеличкий матеріал підготовлений Тетяною Черняковою, що містить данні про бустерні сесії та сесії самотерапії.

 

Когнітивно-поведінкова терапія депресії  - стаття Олега Романчука, в якій проведено огляд про місце КПТ у терапії депресії, про когнітивну модель депресії, формулювання, психоедукацію, початкові тактики, роботу з перцептивними спотвореннями, автоматичними думками, глибинними переконаннями та інше. 

 

Програма реабілітації хворих з особистісними розладами методами комбінованої (когнітивно-поведінкової й раціональної) психотерапії — переклад методичних рекомендацій, створених С.В.Харитоновим в 2011р. Детально прописані компоненти комбінованої когнітивно-поведінкової й раціональної психотерапії: когнітивістський, алгоритми коректного мислення, поведінкові технології та організаційні заходи.

 

Кай Борн «Вступ до інтегративної когнітивно-поведінкової терапії-1» - презентація семінару, перекладена на російську О.Рохленко (з його дозволу, та дозволу автора розміщена на сайті).

 

Кай Борн «Вступ до інтегративної когнітивно-поведінкової терапії-2. Діагностика» - детальна презентація наступного семінару, перекладена на російську та доповнена О.Рохленко (з його дозволу, та дозволу автора розміщена на сайті).

 

Кай Борн «Вирішення проблеми з самооцінкою або комплексу (не) повновартості» - матеріал, перекладений на російську О.Рохленко (з його дозволу, та дозволу автора розміщений на сайті) про побудову позитивного погляду на себе, стабільну самооцінку та впевненої в собі поведінки.