Логін:
Пароль:

Українська асоціація когнітивно-поведінкової терапії

Інформація для фахівців

Навчання КПТ

 

Навчання КБТ в Україні,

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) —  це один із небагатьох напрямків психотерапії з науково доведеною ефективністю.

Не дивлячись на те, що в Україні цей напрямок тільки почав розвиватися, є успішні навчальні програми, що дають можливість отримувати гарну якість оволодіння навичками когнітивно-поведінкової терапії.

З 2009 по 2013 роки «Інститут психотерапії й клінічної психології» проводив  в Києві дворічні навчальні програми для психологів і психотерапевтів з когнітивно-поведінкової терапії. Завдяки цим програмам близько 60 фахівців отримали навчання основам когнітивно-поведінкової терапії.

В 2010-2011 роках Інститут інтегративної когнітивно-поведінкової терапії (Хессен, Німеччина) проводив свої проекти по навчанню фахівців у Києві та Вінниці та познайомив близько 40 фахівців з варіантом інтегративної КПТ.

З червня 2011 року Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, при підтримці Оксфордского центру когнітивно-поведінкової терапії, Українського Католицького Університету розпочав у Львові трирічні програми навчання  з когнітивно-поведінкової терапії. На сьогоднішній день близько 100 фахівців отримали трирічну освіту КПТ та 20 з них виконали всю програму навчання та мають Європейську акредитацію КПТ-терапевта. В процесі отримання трирічної освіти за Оксфордською моделлю ще біля 100 фахівців та планується наступний набір. Крім цього Український інститут когнітивно-поведінкової терапії провів спеціалізовані навчальні проекти зі схема-терапії, майндфулнес-орієнтованої КПТ, травмо-фокусованої КПТ, а також проводить навчальну програму з КПТ навчання на викладача/супервізора методу КПТ.

 

Один з нових проектів з підготовки когнітивно-поведінкових терапевтів починається в Київському інституті сучасної психології та психотерапії (КІСПП). На сьогоднішній день, КІСПП пропонує :

вступний курс «Основи когнітивно-поведінкової терапії» - дворічну програму навчання для психологів, соціальних працівників та психіатрів, які бажають ближче познайомитися з методом КПТ. Він включає: ознайомчі семінари з базових технік КПТ та корекції помилкових стратегій мислення, тренінги та ознайомлення з КПТ в клінічній практиці. Дана програма реалізується українськими викладачами-аспірантами КПТ та фахівцями з КПТ з інших країн. (Більш детально – нижче та на сайті http://www.kispp.com)

 

Крім того додатково плануються окремі тематичні семінари з КПТ та тренінги, що будуть викладатися українськими та іноземними експертами у окремих галузях застосування КПТ і які можуть бути цікаві як КПТ-терапевтам, так і більш широкому колу фахівців. 

 

На сьогоднішній день,  Український інститут когнітивно-поведінкової терапії (УІКПТ), пропонує:

 психологам, психіатрам, лікарям-психотерапевтам, що бажають здобути повну освіту в КПТ,  трьохрічну програму навчання, що веде до акредитації як когнітивно-поведінкового психотерапевта у відповідності до акредитаційних стандартів Європейської асоціації поведінкових та когнітивних терапій (EABCT). Дана програма викладається у співпраці акредитованими українськими та закордонними викладачами /супервізорами методу КПТ і включає в себе: 12 трьохденних семінарів; 200 год. клінічної практики щонайменше з 8 клієнтами "проведеними" під супервізією від початку до завершення терапії; 60 годин супервізій; самостійну роботу учасників (опрацювання літератури, робота у групах відпрацювання практичних навичок та інтервізії, виконання домашніх завдань та ін.); оцінювання аудіозаписів сесій та письмових описів випадків та ін. На даний момент, відкрито прийом аплікаційних заявок на навчальну програму у  Львові. Дата початку навчання - жовтень 2015 (Львів). 

УІКПТ організовував також спеціалізовані навчальні проекти зі схема-терапії (літо 2013 р.), майндфулнес-орієнтованої КПТ (2014 р.), спеціалізації з КПТ з дітьми та підлітками, а також навчальна програма з КПТ поглибленого рівня з перспективою навчання на викладача/супервізора методу КПТ (2014 р.).

 

Основи когнітивно-поведінкової терапії (Київ)

 

Мета курсу: Ознайомлення слухачів з теоретичними основами, основними поняттями, базовими положеннями когнітивно-поведінкової терапії та оволодіння базовими навичками когнітивно-поведінкової терапії. 

 

Тривалість курсу – два роки (4 семестри). 463 години теорії та відпрацювання практичних навичок (19 семінарів та залік). 

 

ТРЕНЕРИ І ВИКЛАДАЧІ КУРСУ:

  •  Волков Євген Новомирович (Нижній Новгород)
  •  Карачевський Андрій Борисович (Київ)
  •  Кочетков Яків Анатолійович (Москва)
  •  Нойфельд Віра (Берлін)
  •  Паробій Валентина (Київ) 
  •  Сергієнко Ольга (Київ) 
  •  Хартмут Бергер (Франкфурт)

 

Координатор курсу: Карачевський Андрій Борисович — канд. мед. наук, лікар-психіатр, нарколог, психотерапевт, доцент кафедри дитячої, соціальної та судової психіатрії в НМАПО ім. П.Л.Шупика, член Правління Української асоціації когнітивно-поведінкової терапії.

 Вимоги до учасників: вік — старше 21 року; освіта — психологічна, соціального працівника або вища медична (дозволяється незакінчена).

 

Між семінарами передбачається виконання слухачами домашніх завдань, відпрацювання в парах навичок обстеження, базових технік когнітивної терапії, запис на відео і транскрипція однієї сесії з обстеженням і однієї сесії з базових технік.

 

Після завершення кожного навчального семестру видається проміжне свідоцтво про підтвердження участі, із зазначенням кількості годин.

 

В кінці курсу передбачається екзамен з заліком щодо знань КПТ та зі здачею слухачами іспиту щодо практичних навичок технік обстеження та базових технік КПТ.

 

Після успішного завершення всього навчального курсу учасникам видається Свідоцтво державного зразка про «підвищення кваліфікації з когнітивно-поведінкової терапії» (МОН України) та можуть бути акредитовані УАКПТ як КПТ-консультант.

 

Зарахування на курс проводиться за результатами співбесіди.

 

Запис на співбесіду та додаткова інформація за тел.: ? (044) 585 46 77 (78). 

 

Зміст навчальної програми "Основи КПТ":

Перший семестр

1.Вступ в когнітивно-поведінкову психотерапію (загальні теоретичні принципи КПТ та ключові характеристики методу).

2.«Критичне мислення як основний інструмент і мета когнітивно-поведінкової терапії».

3.Обстеження та загальна організація терапевтичного процесу в моделі КПТ (обстеження і діагностичне формулювання у моделі КПТ, психоедукація та залучення в терапію, принципи структурування сесії та терапії, терапевтичний стосунок у моделі КПТ).

4.Базові техніки когнітивної психотерапії (базові техніки роботи з НАДами, правилами життя та глибинними переконаннями).

5.Корекція помилкових стратегій мислення.

Другий семестр

6.Поведінкові експерименти в КПТ (базові поведінкові техніки (поведінкова активація, вирішення проблем, покрокове призначення завдань)

7.«Візуально-онтологічне моделювання вірувань і подій для об'єктивізації змісту в процесі КПТ»

8.Основи кризових втручань та КПТ депресії. 

9.Тренінг асертивності (як прищепити навички впевненої поведінки собі і клієнтам).

10.Основи КПТ панічного розладу та розладів адаптації

Третій семестр

11.Інженерно-технологічний підхід до процесу КП-консультування. Чого не вистачає психотерапевтам і психологам для роботи на рівні сучасних технологій?

12.Основи КПТ соціальної тривожності та інтерперсональних проблем.

13.Тренінг "Підвищення самооцінки".

14.Основи застосування КПТ майндфулнес-підходу.

15.Знайомство з КПТ порушень харчової поведінки.

Четвертий семестр

16.Тренінг "Програмування себе на досягнення цілей".

17.Основи травмо-фокусованої КПТ 

18.Основи мотиваційного консультування та КПТ залежних від алкоголю.

19.Основи застосування «Acceptment & Commitment Therapy».

 

АКРЕДИТАЦІЯ  КПТ-КОНСУЛЬТАНТА.

Даний рівень акредитації означає набуття фахівцем, що приступив до вивчення методу КПТ, базових компетентностей методу необхідних для допуску до клінічної практики методом КПТ під супервізією. Дана проміжна акредитація дозволяє розпочати практику методом КПТ (починаючи з відносно простих випадків та погоджуючи перехід до складніших випадків із супервізором по мірі продовження освіти у КПТ) за умови наявності регулярних (щонайменше 1 раз у місяць) супервізій. Це передбачає погодження діагностичного формулювання та плану терапії із супервізором (до набуття акредитації КПТ терапевта). Дана акредитація діє протягом п’яти років і підлягає або реакредитації, або за умови здобуття належних компетентностей – акредитації як КПТ терапевта.

Мінімальний перелік тем, що мають входити в базову освіту з КПТ: загальні теоретичні принципи КПТ та ключові характеристики методу, обстеження і діагностичне формулювання у моделі КПТ, психоедукація та залучення в терапію, принципи структурування сесії та терапії, терапевтичний стосунок у моделі КПТ, базові техніки роботи з НАДами, правилами життя та глибинними переконаннями; базові поведінкові техніки (поведінкова активація, вирішення проблем, покрокове призначення завдань); основи кризових втручань; основи застосування даних технік щодо поширених проблем (депресія, інтерперсональні проблеми, низька самооцінка, розлади адаптації та ін.), основи застосування майндфулнес-підходу.

Критерії акредитації КПТ-консультанта:

1.       Завершена базова освіта у сфері охорони психічного здоров’я (психолог, соціальний працівник, лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-нарколог), або ж на етапі завершення (останні курси навчання).

2.       150  годин навчання теорії і практики КПТ, з них щонайменше 75 годин від акредитованих викладачів КПТ (мінімум рівень акредитації як аспіранта-викладача) у «очній» формі навчання, з них щонайменше половина часу присвячені розвитку практичних навичок.

3.       Щонайменше 25 год. практики основних технік КПТ у формі рольових ігор.

4.       Щонайменше 10 год. супервізії практики основних технік КПТ (у формі рольових ігор) «на живо» або з використанням відео/аудіозапису.

5.       Позитивна загальна оцінка супервізором супервізанта у володінні базовими компетентностями у КПТ (включає оцінку базових теоретичних знань та практичних навичок КПТ, загальних психотерапевтичних навиків та компетеностей, а також належного розуміння себе, своєї особистості та своїх можливих особистісних труднощів, які можуть бути за торкнуті в умовах психотерапії, та здатності до їх вирішення).

6.       Рекомендація супервізора щодо акредитації як КПТ-консультанта (рекомендаційний лист щонайменше від одного супервізора). 

 

 

Трирічна програма «Когнітивно-поведінкова терапія» (Львів)

1. Введення в теорію КПТ. Обстеження й формулювання.

2. Загальна організація терапевтичного процесу в моделі КПТ.

3. «К» у КПТ — основні когнітивні втручання.

4. «П» у КПТ — основні поведінкові втручання.

5. КПТ депресії, біполярного розладу, робота із суіцидальними пацієнтами.

6. Вступ у КПТ тривожних розладів. КПТ із панічним розладом з агорафобією, «тривогою за здоров’я» і генералізованим тривожним розладом.

7. КПТ обсесивно-компульсивного розладу, соціальної фобії й інших специфічних фобій.

8. КПТ із дітьми й підлітками.

9. КПТ із розладами особистості. Схема-Терапія.

10. КПТ із посттравматичним стресовим розладом.

11. КПТ розладів харчової поведінки.

12. «Третя» хвиля КПТ: майдфулнес, орієнтована на співчуття й ін. Огляд КПТ з подружжями, психотичними пацієнтами, особами, що зловживають психоактивними речовинами групами й ін.

  

СТАНДАРТИ АКРЕДИТАЦІЇ ЯК КПТ ТЕРАПЕВТА

1. Завершена базова освіта у сфері охорони психічного здоров’я (лікар-психіатр, лікар-психотерапевт, лікар-психолог,  психолог, практичний психолог, соціальний працівник).

2. 450 годин навчання теорії і практики КПТ, з них щонайменше 200 годин від визнаних/ акредитованих викладачів КПТ у «очній» формі навчання, з них щонайменше половина часу присвячені розвитку практичних навичок.

3. 200 год. клінічної практики щонайменше з 8 клієнтами успішно "проведеними" від початку до  завершення терапії, з трьома різними видами проблем щонайменше, з загальною тривалістю терапії не менше 5 сесій.

4. Усі ці щонайменше вісім клінічних випадків мають представлятися регулярно на супервізії та інтервізії (сумарно щонайменше 45 год. супервізій у визнаних/акредитованих супервізорів методу КПТ) , щонайменше у трьох випадках – з допомогою теж аудіо/відеозапису (або ж проведення терапії у присутності супервізора). 

5. Щонайменше два з супервізованих клінічних випадків мають бути представлені у формі письмових описів (2-4 тисячі слів) і бути позитивно оцінені супервізором.

6. Позитивне оцінювання двох аудіо/відеозаписів сесій за допомогою шкали CTS.

7. Позитивне оцінювання в усіх методах підсумкового контролю знань та навичок у навчальній програмі та позитивна оцінка підсумкової дипломної роботи.

8. Позитивна загальна оцінка супервізором супервізанта за шкалою оцінювання компетентності у КПТ (ШОК-КПТ, яка включає оцінку теоретичних знань та практичних навичок КПТ, загальних  психотерапевтичних навиків та компетенцій, а також належного розуміння себе, своєї особистості та своїх можливих особистісних труднощів, які можуть бути за торкнуті в умовах психотерапії, та здатності до їх вирішення).

9. Рекомендація супервізора щодо акредитації на КПТ терапевта (рекомендаційний лист щонайменше від одного супервізора).

10. Дотримання етичних стандартів УІКПТ

11. Членство в УІКПТ


КРИТЕРІЇ РЕАКРЕДИТАЦІЇ ЯК КПТ-ТЕРАПЕВТА
(критерії є загальні, як для загальної спеціалізації, так і щодо КПТ з дітьми/підлітками, частота реакредитації - що п’ять років)

1. Бути активно практикуючим КПТ терапевтом протягом останніх п’яти років психотерапевтичної  практики  (мати зазвичай протягом робочого року щонайменше 5 пацієнтів на тиждень у терапії методом КПТ, тобто щонайменше 0.25 «ставки»). Для реакредитації як дитячого/підліткового КПТ-терапевта – щонайменше чверть зайнятості як психотерапевта є з дітьми та підлітками.

2. Продовження професійного розвитку як КПТ терапевта – щонайменше 150 кредитів за останні п’ять років. Для реакредитації як дитячого/підліткового КПТ терапевта – з них щонайменше 50 у сфері КПТ з дітьми/підлітками.

3. Регулярна участь у супервізіях – щонайменше 1 год. у місяць (12 год. у рік).

4. Дотримання етичних стандартів УІКПТ.

5. Членство в УІКПТ.

 

Психологу чи психіатру в Україні, який вирішив удосконалюватися в когнітивно-поведінковій психотерапії для себе потрібно визначитись де, у кого, коли і як навчатися.

 

При цьому потрібно враховувати свій досвід роботи, наявні навички консультування, бажані форми засвоєння матеріалу.

 

Фахівцям, що нещодавно отримали освіту психолога, лікаря або соціального працівника (або ще вчаться на вказаних фахівців), з малим досвідом роботи,  найімовірніше більше буде підходити ознайомчі семінари базового курсу в КІСПП.

 

Професіоналам з досвідом роботи, що мають досить клієнтів та зможуть підібрати випадки для супервізій,  краще підійде навчання в проекті Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії (потрібно буде за другий та третій роки зі своєї клінічної практики вибрати вісім клієнтів із чотирма різними типами розладів і надати аудио/відеозаписи роботи з ними). (Більш детально – на сайті http://i-cbt.org.ua/Training.html).

 

Традиційно в наших ВНЗах навчання відбувається або на лекціях, або на семінарських заняттях. При прослуховуванні лекції ефективність навчання дає близько п’яти відсотків засвоєння матеріалу. Самостійне читання більшою мірою, ніж лекція, вимагає залучення людини, що навчається в процес пізнання, дозволяє неодноразово повертатися до тексту, однак воно орієнтоване на теоретичне засвоєння матеріалу й дозволяє засвоювати близько 10% від прочитаного. Аудіо-візуальна форма навчання на семінарі з різними наочними прикладами дозволяє запам’ятати вже близько 20% інформації.

 

Форма навчання на тренінгу за допомогою пояснення й демонстрації на прикладах, як практично використовуються знання, дозволяє аудиторії побачити, почути й представити, яким образом можна застосувати отриману інформацію, вбудовуючи її в особистий досвід. Це дозволяє запам’ятовувати до 30% матеріалу.

 

Тренінг (від англ. train–тренуватися) - сукупність засобів і способів, спрямованих на розвиток тих або інших навичок і вмінь. Тренінг є одним із методів, що застосовуються у психології й психотерапії, у психокорекції й у навчанні, у коучінгу та ін., але на відміну від індивідуальної або групової психотерапії не обов’язково пов’язаний з лікуванням.

 

Ведучий тренінгу зорієнтований на вироблення навичок, а не на лікувальний вплив (хоча психологічна підтримка людини що навчається, може дати й поліпшення емоційного стану, а вироблені навички зіграти свою роль у поліпшенні адаптації).

 

У тренінгах для фахівців із психології й психотерапії основний фокус уваги зосереджений на формуванні вмінь психотерапевтичного консультування.

 

Тренінгова робота не зводиться тільки до навчання, іноді когнітивний компонент може бути відсутнім. Цінним для учасників тренінгу може виявитися одержання емоційного досвіду. А для практикуючих психологів і психотерапевтів це не менш важливо, ніж інформація про метод.

 

Психологічні й психотерапевтичні тренінги дуже часто стикаються з розвиваючим навчанням, в широкому сенсі.

 

При проведенні ефективного психологічного й психотерапевтичного тренінгу ведучому важливо усвідомлювати, що кожна людина має свої особливості засвоєння нового матеріалу. 

Ефективність навчання на тренінгу дуже залежить від особистої активності, того хто навчається.

 

Такий вид навчання на семінарах,  тренінгах і конференціях як дискусія, вимагає емоційного й інтелектуального залучення. Аудиторія може дискутувати як із тренером (якщо кількість учасників не більш семи), так і між собою. Тренер управляє дискусією, і результатом навчання стає досвід, який група придбала самостійно, тобто висновки, розв’язки або нова інформація будуть вироблені самими психологами й психотерапевтами й відразу стануть частиною їх особистого досвіду. У такий спосіб можна досягти більшого засвоєння нового матеріалу.

 

Найефективнішим є навчання на тренінгу, при якому люди використовують усі типи сприйняття й стають активними учасниками процесу навчання психотерапії. Це навчання на практиці з негайним застосуванням отриманих знань.